Erilaiset oppijat työpaikoilla

Hankkeen lähtökohdat:

EROT –hanke on syntynyt aikuisopiskelijoiden, oppilaitosten ja organisaatioiden tarpeesta. On arvioitu, että jopa 20 %:lla väestöstä on jonkin tasoista oppimisen vaikeutta, kuten esimerkiksi vaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa, vieraissa kielissä, matematiikassa, muistamisessa ja keskittymisessä. Nämä vaikeudet eivät ilmene ainostaan aikuisen opinnoissa, vaan ne heijastuvat myös työhön ja työssä tapahtuvaan oppimiseen. Jatkuvasti muuttuva ja uudistuva työelämä asettaa paineita jatkuvalle ja tehokkaalle oppimiselle sekä yksilön että organisaatioden näkökulmasta. Aikuisten opinnoissa ja osaamisen kehittämisessä työpaikalla tapahtuva oppiminen on usein iso osa oppimista. Siksi on tärkeää, että työntekijöitä tuetaan ja ohjataan oppimaan hyvin myös työpaikoilla.

EROT –hanke on neljän Elinkeinoelämän oppilaitoksiin kuuluvan oppilaitoksen yhteinen hanke, jota osarahoittaa Opetushallitus. Hankkeen tavoitteena on yhdessä oppilaitosten ja työelämän toimijoiden kanssa rakentaa toimintamallia, jolla erilaiset oppijat tunnistetaan paremmin ja miten heitä osataan tukea oikeanlaisin menetelmin työpaikalla. Lisäksi tavoitteena on lisätä tietoisuutta oppimisen haasteista ja vaikutuksista työhön, vähentää opintojen keskeyttämistä, kehittää työpaikkakouluttajien ja perehdyttäjien osaamista koulutuksilla sekä tuottaa materiaalia ja työkaluja ohjaamiseen.

Hankkeen aikana syntynyttä verkkomateriaalia laitetaan hankesivuille ja se on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Hankkeen tavoitteet:

Oppijan oppimisvaikeuksien tunnistamisesta pyritään luomaan myönteinen asia, sillä oppimisen haasteet eivät estä työssä- tai opinnoissa menestymistä. Oppija saa positiivisia oppimiskokemuksia ja mahdollisuuden työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavilla tukitoimilla. Työpaikkakouluttajan tuella voidaan vahvistaa oppijan ammatti-identiteettiä ja opiskelutaitoja.

Työpaikkakouluttaja saa tukea ja työkaluja työpaikalla tapahtuvaan oppimisen ohjaamiseen erilaisen oppijan näkökulmasta. Työpaikkakouluttajalla on mahdollisuus osallistua syventävään koulutukseen ja saada vertaistukea myös muilta ohjaajilta.  Uutta ohjausosaamista voidaan hyödyntää organisaatiossa laajemminkin, esimerkiksi uuden työntekijän perehdyttämisessä.

Organisaatio saa käyttöönsä erilaiseen oppijuuteen liittyvää materiaalia sekä koulutusta aiheesta. Työpaikkakouluttajina toimivat henkilöt saavat uutta osaamista, jota voidaan hyödyntää organisaatiossa laajemminkin. Organisaatiolla on mahdollisuus osallistua yhdessä oppilaitosten kanssa työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen ja näin varmistaa hankkeen työelämälähtöisyys.

Oppilaitoksessa osaaminen erilaisesta oppijuudesta kasvaa: tunnistaminen, henkilökohtaistaminen ja erilaisen oppijan ohjaustyö kehittyvät ja laajenevat oppilaitosten verkostoihin.

Hankkeen vaikuttavuutta mitataan mm. työpaikoilla tehtävällä alku- ja loppukyselyllä.

ALKUKARTOITUKSEN TULOKSET

Hankkeen alkukartoitus tehtiin joulukuussa 2012 oppilaitosten verkostoissa oleville työpaikoille; työpaikkakouluttajille, työnantajille ja opiskelijoille. Alkukartoitus vahvisti hankehaussa esitettyjä olettamuksia siitä, että työpaikoilla tarvitaan lisää tietoa ja tukea erilaiseen oppijuuteen.

Tutustu alkukyselyn tuloksiin täältä:
EROT Alkukysely_nettisivut-1

 

LOPPUKARTOITUKSEN TULOKSET

EROT-hankkeen loppukartoitus tehtiin marraskuussa 2013.

EROT- hankkeen tulosten yhteenveto

 

EROT-hankkeen esitteen löydät täältä:

EROT-Esite

 

Hankkeen koordinaattori:
Rastor Oy

Katja Utti-Lankinen
projektipäällikkö
katja.utti-lankinen@rastor.fi
p. 020 7798 233

 

Ajankohtaista hankkeessa:

Erilainen oppija työelämässä-videot

Kesällä 2013 valmistui EROT-hankkeen tuottamat videot ”Erilainen oppija työelämässä”, joille on haastateltu useita erilaisia oppijoita.

Erilaiset oppijat kertovat mm. monenlaisista tavoista oppia, työolosuhteiden järjestelyistä ja apuvälineiden käytöstä työelämässä.

Hankkeessa on tehty viisi videota erilaisesta oppijuudesta työelämässä:

1.    Johdanto

2.    Ilmeneminen – Kuka on erilainen oppija?

3.    Monikanavaisuus – Monenlaisia tapoja tehdä ja oppia

4.    Työolosuhteet – Pienilläkin asioilla voidaan vaikuttaa

5.    Apuvälineet – Äänimuistiinpanoista värikoodiin

Videot löytyvät osoitteesta: http://www.youtube.com/user/rastoroy

 

 

EROT-HANKE MUKANA SEMINAAREISSA JA TAPAHTUMISSA:

TI 4.6. klo 12 – 16  OPPIMISVAIKEUDET – Mitäs ne työelämään kuuluu? -seminaari FINVAssa

Asiantuntijapuhujat
Riitta Hämäläinen ja Leila Pirskanen
Erilaisten oppijoiden liitto

Tilaisuudessa oli noin 30 osallistujaa oppilaitoksista ja eri organisaatioista. Osallistujat edustivat mm. työnantajia, työpaikkakouluttajia, oppilaitosten edustajia sekä aikuisopiskelijoita.
Palautteet tilaisuudesta olivat positiivisia. Katso palautteet tästä.
Tilaisuus vastasi palautekyselyn perusteella osallistujien odotuksia ja lisäsi tietoisuutta erilaiseen oppijuuteen liittyvissä asioissa keskiarvon ollessa 4,42 (asteikolla 1 – 5).
Osallistujat pitivät erityisesti kokemusasiantuntijan puheenvuoroista sekä esitetystä materiaalista oman työn tukemiseksi.


Opetushallituksen Laatua laivalla- seminaari 26. – 27.8.2013 Tallinnassa

Innostu oppimaan- tapahtuma  4.9.2013 Vanhalla ylioppilastalolla
EROT-hankkeen esittelyä Rastorin ja Erilaisten oppijoiden liiton osastoilla

Näyttötutkintomestari-seminaari Ikaalisten kylpylässä 26.-27.9.2013

TI 1.10.2013 Erilaisen oppimisen hullut päivät

Uteliaisuus ja unelmat – niistä saadaan siivet kantavat tiistaina 1.10 klo 11.00 -18.00 Erilaisen oppimisen keskuksessa, Vilhonkatu 4, Helsinki (Kaisaniemi) EROT-hankkeen esittely klo 13:55  14:35

Mikä? Uteliasta, tutkivaa ja moniaistista oppimista ja monenlaisia oppimisen keinoja ja apuvälineitä. Musiikkia, rytmiä, liikettä, tanssia, teatteria sarjakuvaa ja paljon muuta oppimisen ja hyvinvoinnin tukena. Toiminnallinen erilaisen oppimisen päivä. Luentoja, tietoiskuja, näytetunteja, lukitarinoita, keskusteluja, taidetuokioita, lukineuvontaa, apuvälineitä ja paljon muuta. Kenelle? Erilaisille oppijoille, vanhemmille, ammattilaisille. Kaikille, joita erilainen oppiminen, monenlaiset tavat, keinot ja konstit kiinnostavat. Järjestäjä: Erilaisten oppijoiden liitto, Helsingin seudun erilaiset oppijat ja Nuoret erilaiset oppijat Mitä maksaa? Tapahtuma on avoin ja maksuton kaikille oppimisesta ja oppimisen pulmista kiinnostuneille. Ennakkoilmoittautumista ei vaadita.

Tarkempi ohjelma:http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/?page_id=2339

Lisätiedot: www.erilaistenoppijoidenliitto.fi tai puh. 09-4763 6666

Lauantaina 5.10.2013 Erilaisten oppijoiden tapahtuma Hämeenlinnassa

Opso ry: Syysseminaari 19. – 20.11.201

 


Tiedotustilaisuus hankkeen tuloksista  keskiviikkona 11.12.2013 klo 8.30- 10.30 AnnaK (Annankatu 24).

Oppimisvaikeudet käsittelyssä keskiviikkona 11.12.2013

Opetushallituksen osarahoittama EROT-hanke järjestää aamukahvitilaisuuden, jossa kuulet lyhyitä puheenvuoroja siitä, miten oppimisvaikeuksia voidaan tunnistaa työpaikoilla ja miten erilaisia oppijoita tuetaan työssä apuvälineillä sekä työolosuhteiden järjestelyillä. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua myös hankkeessa tehtyihin videohaastatteluihin oppimisen haasteiden tunnistamisesta, ilmenemisestä ja apuvälineistä.

Aika: 11.12. klo 8.30-10.30 Paikka: Anna K, Annankatu 24, Helsinki

Ohjelma

8.30 Aamupalatarjoilu
8.45 Tukea työpaikalla erilaisille oppijoille – EROT-hanke Rehtori Hanne Paila, Rastor Oy
8.55 Elinikäisen oppimisen monenlaiset haasteet Opetusneuvos Tuula Sumkin, Opetushallitus
9.05 Oppimisvaikeudet – mitä se työelämään kuuluu? Toiminnanjohtaja Varpu Taarna, Erilaisten oppijoiden liitto
9.15 Miksi mukana EROT-hankkeessa? Kokemusasiantuntija Titta Haapanen, Valtiokonttori
9.25 Työelämän näkökulma Yritysyhteyspäällikkö Nora Rantapere, LähiTapiola
9.35 Työolosuhteiden järjestelytuki työpaikoille Ylitarkastaja Patrik Tötterman, Työ- ja elinkeinoministeriö
9.45 EROT-videoiden esittely 10:00 Kysymyksiä ja keskustelua
10.30 Kiitos!

Tilaisuus on maksuton!

Ilmoittaudu tilaisuuteen alla olevasta linkistä 2.12. mennessä.

http://www.webropolsurveys.com/S/0CEF0B93AFCDA4FB.par

Tervetuloa!

 

Tiedotustilaisuudessa esitetyt materiaalit:

Hanne Paila, Rastor Oy: Hanne_Pailan_alustus

Varpu Taarna; Erilaisten oppijoiden liitto ry: Varpu_Taarnan_alustus

Patrik Tötterman, TEM: Patrik_Tottermanin_alustus

 

Työpisteen  tiedotustilaisuudesta julkaiseman artikkelin ”Oppimisvaikeudet piinaavat monia työpaikoilla” löydät sivun alapalkista.

 

 

 

EROT-hanke päättyy 31.12.2013